Icon logo - Στέφανος Λαζαρίδης ,MD,FRCS

Παλινδρόμηση

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ SLEEVE

Diet and weight management concept. Wooden doll and measuring tape. Copy space for text.
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια νόσος που σχετίζεται άμεσα με την παχυσαρκία.
Το μεγάλο σωματικό βάρος – που συχνά εντοπίζεται κυρίως στην κοιλιά – προκαλεί αύξηση της πίεσης στα όργανα της κοιλιάς και κυρίως στο στομάχι. Η πίεση αυτή με τη σειρά της προκαλεί είτε την δημιουργία διαφραγματοκήλης – μια από τις συχνότερες αιτίες γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης – είτε αύξηση της πίεσης μέσα στο στομάχι ξεπερνώντας τις αντοχές της βαλβίδας του οισοφάγου.
Και στις δύο περιπτώσεις, το όξινο περιεχόμενο του στομάχου επιστρέφει στον οισοφάγο προκαλώντας τα γνωστά συμπτώματα της παλινδρόμησης.
Το γαστρικό μανίκι ή sleeve γαστρεκτομή αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες επεμβάσεις παχυσαρκίας με πολύ καλά αποτελέσματα απώλειας βάρους. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι πολύ συχνά:
stomach
1. Επιδεινώνει την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση σε άτομα που ήδη είχαν αυτό το πρόβλημα προεγχειρητικά
2. Προκαλεί παλινδρόμηση σε άτομα που ΔΕΝ είχαν παλινδρόμηση προεγχειρητικά.
Φαίνεται οξύμωρο να παρουσιάζεται νέα ή να χειροτερεύει προϋπάρχουσα παλινδρόμηση μετά από μια sleeve γαστρεκτομή, αφού το βάρος μειώνεται μετά από την επέμβαση. Ωστόσο, μετά από ένα γαστρικό μανίκι, δεν είναι το βάρος αυτό που ευθύνεται για την παλινδρόμηση, αλλά η καινούργια ανατομία του στομάχου.
Ένα φυσιολογικό στομάχι είναι αρκετά μεγάλο σε όγκο (1-1.5 λίτρα) και ελαστικό – δηλαδή μπορεί να φουσκώσει. Επίσης, έχει δύο βαλβίδες, μία με τον οισοφάγο και μία με το λεπτό έντερο, οι οποίες κλείνουν και κρατούν το περιεχόμενο φαγητό μέσα στο στομάχι, όσο διαρκεί η ανάμειξη της τροφής με τα οξέα του στομάχου.
Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η πίεση μέσα στο στομάχι είναι μεγάλη και την καταλαβαίνουμε συχνά ως «φούσκωμα». Το καινούριο στομάχι μετά από την επέμβαση sleeve είναι μικρότερο και πολύ λιγότερο ελαστικό από ένα φυσιολογικό στομάχι.
Burning stomach. Disease concept of gastritis and stomach ulcers.
Healthy food. Varietes of green healthy food vegetables and fruits. Healthy eating, keto diet, dieting concept. Top view
Όταν οι βαλβίδες κλείνουν, οι πιέσεις στο στομάχι αυξάνονται πολύ περισσότερο από το φυσιολογικό, με αποτέλεσμα σε κάποια άτομα να «χάνουν». Αυτό συμβαίνει συχνότερα στην βαλβίδα με τον οισοφάγο, καθώς είναι η πιο αδύναμη από τις δύο, προκαλώντας έτσι συμπτώματα παλινδρόμησης. Καθώς αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά, στο τέλος η γαστροοισοφαγική βαλβίδα παύει να λειτουργεί φυσιολογικά και τα συμπτώματα γίνονται μόνιμα.

Πρόληψη

Πρόληψη

Κατ’αρχάς, η παλινδρόμηση μετά από sleeve γαστρεκτομή πρέπει να προλαμβάνεται: η επέμβαση αυτή δεν πρέπει να προσφέρεται σε παχύσαρκους ασθενείς που ήδη έχουν παλινδρόμηση, εκτός και αν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.
Οι πιθανότητες να χειροτερέψει η παλινδρόμηση στα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερα υψηλές ανεξαρτήτως απώλειας βάρους, όπως εξηγήσαμε. Ταυτόχρονα, η επέμβαση της γαστρικής παράκαμψης (γαστρικό bypass) αποτελεί από τη φύση της μια επέμβαση που σταματά άμεσα και ολοκληρωτικά τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αποτελώντας την επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση παχυσαρκίας σε άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Πώς αντιμετωπίζεται

Πώς αντιμετωπίζεται

Υπάρχουν πολύ αποτελεσματικές λύσεις, τόσο για τα άτομα που παρουσίασαν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση για πρώτη φορά μετά την επέμβαση, όσο και για αυτούς που πλέον είναι αργά για να το προλάβουν.
1. Μετατροπή σε γαστρικό bypass (γαστρική παράκαμψη
Η βασική ιδέα στην μετατροπή αυτή είναι ότι παρακάμπτεται το μεγαλύτερο μέρος του στομάχου καθώς και η μία από τις δύο βαλβίδες του (αυτή μεταξύ στομάχου και λεπτού εντέρου – ο πυλωρός). Η παλινδρόμηση σταματάει άμεσα:
● Μειώνεται η πίεση στο στομάχι, καθώς τα γαστρικά υγρά και η τροφή περνάνε χωρίς κανένα εμπόδιο (πυλωρός) απευθείας στο έντερο.
● Το τμήμα του στομάχου που παραμένει σε επικοινωνία τον οισοφάγο (και κατά συνέπεια επιτρέπει την παλινδρόμηση σε αυτόν) είναι μικρό και δεν παράγει αρκετό οξύ.
● Το έντερο που συνδέεται με το στομάχι έχει την τάση να αδειάζει συνέχεια το περιεχόμενο του στομάχου, οπότε αυτό πρακτικά παραμένει συνέχεια άδειο χωρίς να έχει κάτι για να παλινδρομήσει.
● Επιπλέον όφελος αποτελεί ο ακόμα ευκολότερος έλεγχος του βάρους, καθώς η γαστρική παράκαμψη είναι αποτελεσματικότερη επέμβαση για την παχυσαρκία από την sleeve γαστρεκτομή.
2. Αντιπαλινδρομική επέμβαση LINX
Μετά από ένα γαστρικό μανίκι είναι πρακτικά αδύνατον να κάνουμε την κλασσική επέμβαση για την παλινδρόμηση, την θολοπλαστική κατά Nissen, καθώς το τμήμα του στομάχου που χρειαζόμαστε για αυτή έχει εξαιρεθεί.
Η επέμβαση LINX είναι η νεότερη και σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με την Nissen επέμβαση που χρησιμοποιείται παραπάνω από 10 χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα για την παλινδρόμηση. Στην επέμβαση LINX τοποθετείται γύρω από την φυσιολογική βαλβίδα μεταξύ οισοφάγου και στομάχου ένα «δαχτυλίδι» από μαγνήτες, το οποίο ενισχύει την λειτουργία του σφιγκτήρα επαναφέροντάς την στο φυσιολογικό.
Καθώς δεν επηρεάζει και δεν επηρεάζεται από την ανατομία του στομάχου, ακόμα και αν αυτή έχει αλλάξει όπως στη γαστρεκτομή sleeve, τοποθετείται λαπαροσκοπικά, γρήγορα και με ασφάλεια, προσφέροντας άμεση και μακροχρόνια θεραπεία των συμπτωμάτων, ενώ επιτρέπει στον ασθενή τόσο να ρευτεί όσο και να κάνει εμετό όταν χρειάζεται.