Τι είναι η ελάχιστα επεμβατική ή λαπαροσκοπική χειρουργική;

Είναι οι επεμβάσεις για τη διενέργεια των οποίων δεν χρησιμοποιείται η κλασσική τομή στην κοιλιά, αλλά λίγες (από 3 εως 6 ανάλογα με την επέμβαση) πολύ μικρές τομές μήκους 2 ως 3 εκατοστών. Προσπαθούμε παντα να “κρύβουμε” τις μικρές αυτές τομές σε φυσικές πτυχές του δέρματος. Χρησιμοποιείται μια μικρή κάμερα και η όλη επέμβαση παρακολουθείται και διενεργείται μέσω οθόνης. Τα εργαλεία είναι ειδικά διαμορφωμένα (μακριά σε μήκος και με διαφορετική λαβή), αλλά επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες όπως αυτά της ανοιχτής (κλασσικής) χειρουργικής.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής ή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής;

Μικρές, διασκορπισμένες τομές και κατά συνέπεια μικρές ουλές που δεν φαίνονται με την πάροδο του χρόνου.

Η είσοδος της κάμερας επιτρέπει τον έλεγχο ολόκληρης της κοιλιακής χώρας και των οργάνων της. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται ή αναθεωρείται η προεγχειρητική διάγνωση καθώς και η έκταση της βλάβης με τον ακριβέστερο τρόπο: την άμεση όραση. Επίσης, έχοντας ακριβή εικόνα των παραπάνω, επιλέγεται η καλύτερη δυνατή τοποθέτηση των υπολοίπων εργαλείων (οι υπόλοιπες τομές δλδ), λαμβάνοντας υπόψιν και το αισθητικό αποτέλεσμα.

Λόγω της μεγένθυνσης (2-3 φορές) που προσφέρει η κάμερα:

 • Το χειρουργικό πεδίο περιορίζεται μόνο στην περιοχή ενδιαφέροντος, αφήνοντας ανέπαφα τα φυσιολογικά/μη εμπλεκόμενα όργανα, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα τραυματισμού τους.
 • ο χειρισμός των ιστών – πασχόντων και μη – είναι ακριβέστερος, ηπιότερος και περιορισμένος.
 • η εξαίρεση του πάσχοντος ιστού γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια (χειρουργικά μιλώντας, εξαίρεση επί υγιών ορίων, λεπτομερής λεμφαδενικός καθαρισμός).

Ο συνδυασμός των παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα μια ακριβέστερη, ασφαλέστερη αλλά και λιγότερο τραυματική/επώδυνη χειρουργική επέμβαση.

 • Κινητοποίηση: λόγω πολύ μικρού τραύματος στους μύες της κοιλιάς ελαχιστοποιείται ο πόνος κατά την κίνηση (σε κάποιες επεμβάσεις, όπως η προπεριτοναϊκή προσπέλαση της βουβωνοκήλης, ουσιαστικά εξαλείφεται!). Κατά συνέπεια η ανάγκη για παυσίπονα φάρμακα μειώνεται σημαντικά, και ο φυσιολογικός ρυθμός ζωής επανέρχεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
 • Φυσιολογική λειτουργία: Τα ενδοκοιλιακά όργανα αδρανούν προσωρινά μετά από κάθε επέμβαση – π.χ. το έντερο αργεί να ξαναβρεί τη φυσιολογική του λειτουργία. Ο χρόνος “ανάρρωσσης”/επούλωσης εξαρτάται άμεσα και από την έκταση του χειρισμού τους. Σε μια λαπαροσκοπική επέμβαση, ο χειρισμός αφορά μόνο στο πάσχον όργανο. Κατά συνέπεια η επούλωση και ανάρρωηση των υπολοίπων οργάνων είναι ταχύτατες.
 • Επούλωση: Οι τομές είναι πολύ μικρές, και όπως είναι λογικό και φυσιολογικό επουλώνονται πολύ γρηγορότερα και με μικρότερες πιθανότητες επιπλοκών (π.χ. μόλυνση, διάσπαση) από αυτές της κλασσικής χειρουργικής. Λόγω μεγέθους επίσης, καλύπτονται επαρκώς και υδατοστεγώς από μικρές αυτοκόλλητες γάζες που επιτρέπουν ακόμα και κανονικό ντουζ από την επόμενη ημέρα!
 • Μετεγχειρητική κήλη: Είναι γεγονός ότι κάθε τομή στο κοιλιακό τοίχωμα, μπορεί να αποτελέσει εστία κήλης στο μέλλον. Η πιθανότητα εξαρτάται άμεσα (και κυριότερα) από το μέγεθος της τομής. Γίνεται εύκολα κατανοητό οτι όσο μικρότερη είναι η τομή τόσο μικρότερη η πιθανότητα μετεγχειρητική κήλης. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές, και με την εμπειρία, οι λαπαροσκοπικές τομές που είναι πιο ευάλωτες, μπορούν να ενισχυθούν, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα κήλης.
 • Συμφύσεις: Όπως επουλώνεται (γίνεται ουλή) μια τομή στο δέρμα, κατά αντίστοιχο τρόπο επουλώνεται και η εσωτερική επιφάνεια του κοιλιακού τοιχώματος. Καθώς όμως η επιφάνεια αυτή έρχεται σε επαφή με διάφορα όργανα της κοιλιάς (έντερο, επίπλουν), υπάρχει η πιθανότητα κάποιο από αυτά να “κολλήσει” στην ουλή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον απόφραξη του εντέρου και μια πιθανή επανεπέμβαση για την απελευθέρωση των συμφύσεων (συμφυσιόλυση). Όσο μικρότερη ειναι η τομή, τόσο μικρότερη είναι η ουλή. Στη λαπαροσκοπική χειρουργική οι μικρές τομές προστατεύουν και από τη δημιουργία συμφύσεων.

Χολοκυστεκτομή

Βουβωνοκήλη

Σκωληκοειδεκτομή

Οι Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι καλύτερες;

Είναι ξεκάθαρο και κοινά αποδεκτό από τη σύγχρονη ιατρική, οτι η λαπαροσκοπική ή ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα έναντι της ανοιχτής ή κλασσικής χειρουργικής. Υπάρχουν αρκετές επεμβάσεις οι οποίες διενεργούνται κατεξοχήν ή/και κατά προτεραιότητα λαπαροσκοπικά:

 • η χολοκυστεκτομή,
 • η διαφραγματοκήλη,
 • η σκωληκοειδεκτομή
 • η χειρουργική παχυσαρκίας

Σήμερα, προστίθενται και άλλες στον κατάλογο αυτό:

Είναι γεγονός ότι οποιαδήποτε είδος επέμβασης μπορεί να διενεργηθεί λαπαροσκοπικά. Ταυτόχρονα, ακόμη και η πιο κοινή λαπαροσκοπική επέμβαση – όπως η χολοκυστεκτομή – μπορεί μην είναι εφικτή:

 • εαν η γενική κατάσταση του ασθενούς δεν το επιτρέπει
 • εαν υπάρχουν πολλαπλές χειρουργικές τομές στην κοιλιά
 • εαν η βλάβη είναι εκτεταμένη
 • εαν το χειρουργείο είναι επείγον
 • εαν δεν υπάρχoυν οι κατάλληλες υποδομές

Η ελάχιστα επεμβατική ή λαπαροσκοπική χειρουργική, προσφέρει την καλύτερη μετεγχειρητική ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη ασφάλεια. Για να επιτευχθούν αυτά ωστόσο είναι απαραίτητη η εκτενής εμπειρία και εξειδίκευση. Η πολυετής εκπαίδευσή μου σε κάποια από τα διασημότερα νοσοκομεία του Λονδίνου, και η εμπειρία μου ως Διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, με εκατοντάδες λαπαροσκοπικά χειρουργεία ετησίως όλων των βαθμίδων δυσκολίας, εγγυώνται το καλύτερο και ταχύτερο δυνατό αποτέλεσμα.