Ο «αρχηγός» κάθε θεραπείας δεν είναι κανένας άλλος από τον ίδιο τον ασθενή. Είναι αυτός που αξιολογεί τις πληροφορίες και αποφασίζει για το κάθε βήμα της θεραπείας του αλλά και για την ίδια τη θεραπεία.

Ο σύγχρονος χειρουργός είναι ο διαγνώστης, ο θεραπευτής, αλλά και ο «συνεργάτης» του ασθενούς, ο «οδηγός» του στην θεραπεία: αυτός που θα του δώσει τα  εφόδια για να λάβει μια σωστή, ενημερωμένη απόφαση.

Ευελπιστώ να σας προσφέρω τις παραπάνω υπηρεσίες όπως διδάχθηκα και άσκησα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας, μέσω της:

1. Ειλικρινούς πληροφόρησης
2. Πλήρους Ενημέρωσης
3. Εξειδικευμένης Εμπειρίας

Ειλικρινής Πληροφόρηση


Η ιατρική αποτελεί μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη επιστήμη. Ως τέτοια, χρησιμοποιεί τεχνικούς όρους, για να περιγράψει ιδιαίτερα σύνθετες καταστάσεις και λειτουργίες  του οργανισμού για τις οποίες ο μη ιατρικός κόσμος έχει ελάχιστη ή επιφανειακή σχέση. Συχνά λοιπόν, η πάθηση, οι όροι, η ανατομία, η χειρουργική αντιμετώπιση που σχεδιάζεται, προσφέρονται με μη κατανοητό τρόπο (μέσω ενός άρθρου, μιας συνέντευξης, από το internet), με συνέπεια να τρομάζουν τόσο τον πάσχοντα όσο και το περιβάλλον του.  Η σύγχρονη ιατρική ηθική απαιτεί από τον ιατρό την απλοποιημένη εξήγηση όλων των παραπάνω με όρους καθημερινούς, με παραδείγματα και αναλογίες από την ζωή, ώστε ο καθένας να καταλάβει τι συμβαίνει στον οργανισμό του, γιατί χρειάζεται μια επέμβαση, πως αυτή θα διορθώσει τα κακώς κείμενα.
Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται χρόνος με τον ασθενή, οπτικοακουστικά μέσα, εμπειρία. Σε κάθε ραντεβού διαθέτω  όσο χρόνο χρειαστεί για να επιτευχθεί αυτό. Ενθαρρύνω τις ερωτήσεις. Είμαι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για την επίλυση μιας απορίας. Δεν υπάρχουν αρκετές,  ούτε λάθος ερωτήσεις!

Πλήρης Ενημέρωση

Όλες οι επεμβάσεις έχουν ένα στόχο: τη θεραπεία. Η σύγχρονη χειρουργική είναι σε θέση να γνωρίζει όχι μόνο ποια είναι η αποτελεσματικότερη διαθέσιμη θεραπεία, αλλά και ποιες οι πιθανές επιπλοκές, καθώς και ποια είναι η αντιμετώπιση τους. Αποτελεί ιερή  (ηθική και νομική) υποχρέωση του χειρουργού να ενημερώσει τον ασθενή για τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις φυσιολογικές αλλαγές στην καθημερινότητα του ασθενούς αλλά και τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από μια επέμβαση. Η γνώση της επιτυχίας, των μεταβολών αλλά και των – σπάνιων – επιπλοκών, είναι προϊόν εμπειρίας και γνώσης του χειρουργού, και κυρίως, εγγύηση ασφάλειας και επιτυχίας για τον ασθενή.

 

Εξειδικευμένη εμπειρία

Η απόκτηση του τίτλου ειδικότητος Γενικής Χειρουργικής αποτελεί πλέον μόνο την αφετηρία του ταξιδιού για την σωστή άσκηση της χειρουργικής. Η σύγχρονη χειρουργική απαιτεί – και στα προηγμένα κράτη επιβάλλει – την περαιτέρω εξειδίκευση σε υποσυστήματα (π.χ ανώτερο πεπτικό, λαπαροσκοπική χειρουργική, μαστός κτλ).  Μόνο μέσω της πολυετούς μετεκπαίδευσης σε εξειδικευμένα κέντρα αριστείας, όπου συγκεντρώνονται τα ειδικά περιστατικά  σε μεγάλο αριθμό, αποκτάται επαρκής γνώση και εκπαίδευση προκειμένου ο χειρουργός να προσφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα για τον ασθενή του.

Προκειμένου να μπορώ με ασφάλεια να σας προσφέρω τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες εξειδικεύθηκα επί τριετία συνολικά τόσο στο King’s College Hospital  όσο και στοSt. George’s University Hospital του Λονδίνου, νοσοκομεία με μακρά ιστορία και παγκοσμίως αναγνωρισμένη εξειδίκευση στη χειρουργική του ανωτέρου πεπτικού και της παχυσαρκίας.

Επιπλέον, είχα την τιμή να ασκήσω  ανεξάρτητα ως Substantive Consultant επί διετία στο Kingston Hospital και ως Honorary Consultant στο St. George’s University Hospital, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία.

Ευ - Μεταβολισμός
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ