Μέτρηση της παχυσαρκίας

Η ασθένεια της παχυσαρκίας χαρακτηρίζεται από υπερβολική συσσώρευση σωματικού λίπους. Διάφορα όργανα είναι διαθέσιμα για την εκτίμηση της ποσότητας του λίπους έναντι του άπαχου ιστού στο σώμα. Ωστόσο, λόγω του κόστους αυτών των οργάνων και της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται για την μέτρηση του σωματικού λίπους, η παχυσαρκία ορίζεται κλινικά, με μέτρα που «εκτιμούν» το σωματικό λίπος από το σωματικό βάρος, την ανάπτυξη του σώματος και το ύψος.

ΔΜΣ: Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI - Body Mass Index)

Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) είναι το συχνότερο μέτρο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας και θεωρείται επαρκώς ακριβής εκτίμηση της του σωματικού λίπους. Οι μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες διαπιστώνουν ότι ο ΔΜΣ αντικατοπτρίζει γενικά την ποσότητα του υπερβολικού σωματικού λίπους που έχει ένας ενήλικας, αν και υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως ο ΔΜΣ μιας γυναίκας που είναι έγκυος, ενός αθλητή, ενός οικοδόμου ή των ηλικιωμένων. Ο ΔΜΣ δεν λαμβάνει πάντως υπόψη την κατανομή του λίπους (κοιλιακή και περιφερειακή) και δεν αποτελεί καλή μέτρηση της μεταβολικής δραστηριότητας του λιπώδους ιστού ενός ατόμου.

Ο ΔΜΣ λαμβάνει υπόψη το ύψος και το βάρος ενός ατόμου και μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας ένα γράφημα ΔΜΣ ή μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Βάρος σε κιλά διαιρεμένο με το ύψος στο τετράγωνο (ΔΜΣ = kg / m2)

Οι κατηγορίες μεγέθους σώματος που χρησιμοποιούν τον ΔΜΣ βασίστηκαν στα εύρη ΔΜΣ που σχετίζονται με ορισμένο κίνδυνο θνησιμότητας. Οι κατηγορίες και οι αντίστοιχες κατηγορίες ΔΜΣ είναι:

Κατηγορία BMI Range
Κανονικό βάρος 18,9 έως 24,9
Υπερβολικό βάρος 25 έως 29,9
Κατηγορία Ι, Παχυσαρκία 30 έως 34,9
Κατηγορία II, Σοβαρή Παχυσαρκία 30 έως 34,9
Κατηγορία ΙΙΙ, Σοβαρή Παχυσαρκία 40 και άνω

Η συχνότητα και ο ρυθμός εμφάνισης της παχυσαρκίας

Σύμφωνα με τον W.H.O., το 65% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες όπου το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από τον υποσιτισμό!

Περίπου 500 εκατομμύρια ενήλικες στον κόσμο επηρεάζονται από την παχυσαρκία και ένα δισεκατομμύριο επηρεάζονται από το υπερβολικό βάρος, μαζί με 48 εκατομμύρια παιδιά.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η επιδημία παχυσαρκίας επιδεινώθηκε όχι μόνο σε αριθμό,αλλά και σε σοβαρότητα. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την ετήσια έρευνα που διεξάγεται από το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (CDC) έδειξαν ότι μεταξύ των ετών 1987 έως 2005 ο επιπολασμός της σοβαρής παχυσαρκίας αυξήθηκε κατά 500% και η υπερβολική σοβαρή παχυσαρκία (BMI άνω των 50) αυξήθηκε σχεδόν κατά 1.000%.

Ευ - Μεταβολισμός
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ