Ο σκοπός της ξεχωριστής αυτή ενότητας, είναι – προσφέροντας ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών όσο το δυνατόν πιο κατανοητά για τον μη επαγγελματία υγείας γραμμένο – να βοηθήσει τον άμεσα ενδιαφερόμενο, αλλά και τον τυχαίο αναγνώστη, να κατανοήσει τις λειτουργικές αρχές των μεταβολικών διαταραχών και της παχυσαρκίας, και να αποσαφηνίσει τον ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας της χειρουργικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και των μεταβολικών διαταραχών.

  • Η παχυσαρκία ΔΕΝ αποτελεί αισθητικό πρόβλημα, αλλά μια ΝΟΣΟ με δραματικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία.
  • Ο Μεταβολισμός είναι ο φυσικός μηχανισμός (όλες οι χημικές διεργασίες) που αλληλεπιδρά με την τροφή και το περιβάλλον προκειμένου να παράγει ενέργεια που χρησιμοποιείται για την επιβίωση και την ανάπτυξη του οργανισμού.
  • Η παχυσαρκία και ο μεταβολισμός είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η παχυσαρκία αποτελεί το πιο εξόφθαλμο σύμπτωμα διαταραχής ή νόσου του μεταβολισμού. Και δυστυχώς, το ίδιο το σύμπτωμα – η παχυσαρκία – επιδεινώνει τη διαταραχή, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο.
  • Η βαριατρική χειρουργική, δεν αποτελεί μια ανεξάρτητη μέθοδο αντιμετώπισής της παχυσαρκίας και του μεταβολισμού. Σε συνεργασία και κατάλληλο συγχρονισμό με τη διατροφική, ψυχολογική και ενδοκρινολογίκή παρακολούθηση, αποτελεί μακράν το αποτελεσματικότερο μέσο για την επίτευξη του στόχου: την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και τη ρύθμιση του μεταβολισμού και των νοσημάτων του – τον «ευ-μεταβολισμό».

Η Παχυσαρκία ως παγκόσμιο φαινόμενο

Η παχυσαρκία δεν θεωρείται πλέον αισθητικό ζήτημα που προκαλείται από υπερκατανάλωση και έλλειψη αυτοέλεγχου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.H.O.), μαζί με τις εθνικές και διεθνείς ιατρικές και επιστημονικές κοινότητες, αναγνωρίζουν σήμερα την παχυσαρκία ως μια χρόνια προοδευτική ασθένεια που προκύπτει από πολλαπλούς περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες.

Η ασθένεια της παχυσαρκίας είναι εξαιρετικά δαπανηρή όχι μόνο από οικονομική άποψη, αλλά και από πλευράς ατομικής και κοινωνικής υγείας, μακροζωίας και ψυχολογικής ευημερίας. Λόγω της προοδευτικής φύσης της, η παχυσαρκία απαιτεί δια βίου θεραπεία και έλεγχο.

Ευ - Μεταβολισμός
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ